Web site in slovak language (slovenská verzia stránky)

14/08/2011 21:01

Pre zvýšenie efektívnosti našej stránky sme ju sprístupnili aj v slovenskom jazyku.